POVÍDÁNÍ

Broj/Číslo 23                        April/Duben   2007.

UZ OVAJ BROJ BILTENA

                Na početku ove godine  počeli smo i završili neke od zacrtanih manifestacija - čajna kuhinja, Maškare, 8.mart...-. Očekuje nas još mnogo toga, proslava Dana Čeha u Prijedoru, poslovi na daljem uređenju dvorišta oko  Doma, gostovanja i doček gostiju. A tek je počela godina.

Ja vjerujem da ćemo uspjeti kao i dosad. 

 Predsjednik Udruženja
ing. Zvonko Mann

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA ČEHA „ČESKA BESEDA“ PRIJEDOR

U Češkom Domu u Prijedoru je 2. februara 2007. godine održana redovna Izvještajna Skupština našeg Udruženja. U prisustvu velikog broja naših članova Skupština je razmatrala Izvještaj o dosadašnjem radu, finansijski izvještaj, a usvojen je i Plan rada za 2007. godinu.

Finansijski izvještaj je usvojen u cijelosti. Navodimo najznačajnije podatke iz istog:

-prihod od članova (članarina, prilozi članova)                       1.327.00 KM

-donacija institucija (Vlada R.Češke, Vlada R.Srpske,

  SO Prijedor, Savez Nac. Manjina)                                           17.147.20 KM

-ostali donatori                                                                               3.840.00 KM

UKUPNO PRIHODI:                                                                        22.314.20 KM

UKUPNO  TROŠKOVI                                                                     20.109.00 KM

 

-najznačajniji troškovi:

-nastrešnica, ulaz u Dom                                                           1.700.00 KM

-proslava Dana Čeha u Prijedoru                                             5.000.00 KM

-uređenje dvorišta, priklučak na vodu, kapija, ograda        7.000.00 KM

-TV, video, digitalni foto aparat                                               1.700.00 KM

-otplata Doma, ogrev, struja                                                  2.500.00 KM

-internet, videoteka, fototeka                                                 2.000.00 KM

-Bilten, 3 broja                                                                           1.000.00 KM

-prevoz na izlete                                                                       1.500.00 KM

Jedan dio troškova je podmiren donacijama u materijalu.

U cijelosti objavljujemo tekst usvojenih dokumenata na Skupštini:

- IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2006. godinu,

- PLAN RADA ZA 2007. godinu.


 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2006. GODINU

O radu Udruženja „Česka beseda“ Prijedor za proteklu godinu može se kazati slijedeće: Većina zacrtanih aktivnosti, utvrđenih Planom za 2006. godinu je ostvarena iako je bilo neznatnih odstupanja zbog nedostatka sredstava, potrebnih za ostvarenje istih.

            U ovoj godini smo imali značajnih aktivnosti na uređenju dvorišta pored Doma.  Radovi su se odnosili na izradu predulaza u Dom, izradu priključka na gradski vodovod, uređenje dvorišne ograde, izrade ulazne kapije, uređenje cvijetnjaka ispred Doma, nasipanje dvorišta i izrada propusta za vodu. Završili smo Čajnu kuhinju, čime smo kompletirali unutrašnjost Doma za normalan rad. Za salu smo nabavili TV aparat, DVD što nam omogućuje gledanje svih do sada snimljenim događaja, naših nastupa i manifestacija. Objekat smo opremili  tako da možemo prihvatiti održavanje izložbi. Ovim je Dom postao opremljen za održavanje kulturnih manifestacija.

Na planu predstavljanja i djelovanja našeg Udruženja mnogo se radilo  i djelovalo.

Ostvarena je plodna saradnja sa predstavnicima Mjesne Zajednice Orlovača, na čijem području djeluje naše Udruženje. Sada treba nastaviti zajednički rad na zajedničkom nastupanja na kulturnim manifestacijam našeg grada i šire.

Saradnja sa ostalim Nacionalnim manjinama koja djeluju u Prijedoru je bila veoma korektna. Rezultat takve saradnje je i organizacija drugog susreta nacionalnih manjina Prijedora. Susret je ocijenjen sa visokom ocjenom, i predstavlja primjer kako se treba raditi na ostvarenju zajedničkog života u gradu. Na ovom susretu je bilo 250 prisutnih članova i gostiju. Na susretu je svaka nacionalna manjina imala je pripremljen svoj program u duhu manjine kojoj pripadaju.

Saradnja sa Savezom Nacionalnih manjina RS do sada nije dala očekivane rezultate. To smo konstatovali i prošle godine. Savez najveću aktivnost ostvaruje sa Udruženjima koja djeluju na području grada Banja Luka, dok je saradnja sa ostalim manjinama  zanemarujuća. U koliko Savez Nacionalnih manjina  želi da postigne veći ugled kod Udruženja van Banja Luke, treba znatno promjeniti stav prema ostalim Udruženjima u RS koji su u tom savezu. U ovoj godini niko nije iz Saveza posjetio naše Udruženje, niti je bio prisutan na našim kulturnim manifestacijama iako smo ih na vrijeme o tome obavještavali.

Odnos sa Udruženjima Čeha koja djeluju u Republici Srpskoj je dosigao zavidan nivo i treba ga i dalje poboljšavati i usklađivati zajedničke aktivnosti. Potrebno je na vrijeme uskladiti sve aktivnosti pojedinih Udruženja, kako se ne bi desilo da se istovremeno izvode kulturne manifestacije.

Ove godine je napravljen znatan iskorak u saradnji sa Udruženjima Čeha u Hrvatskoj. Po prvi put su nam gosti bili članovi iz Končanice i Slavonskog Broda. Tom prilikom su zajedno sa nama  u Hotelu Prijedor pripremili bogat kulturni program izvornog češkog melosa. Na druženju  je bilo 120 gostiju iz Hrvatske i 230  gostiju iz drugih Udruženja i naših članova.

Saradnja sa Skupštinom Opštine Prijedor i njenim organima je sve bolja i plodonosnija. Takva saradnja je dovela do velike afirmacije nacionalnih manjina u Prijedoru i šire. Malo ko može da se pohvali da je uvršten u budžet Opštine. Dobijena sredstva racionalno trošimo na izvođenje kulturnog programa u gradu, ali i šire.

Odnosi i saradnja sa kulturnim ustanovama u Prijedoru je dugogodišnja i zaslužuje svu pažnju. Zahvaljujući tome, građani Prijedora su mogli da vide izložbe nivoa koji zaslužuju i veći kulturni centri.

Saradnja sa nevladinim organizacijama u Prijedoru i šire je dobar, tako da naši članovi uzimaju učešća u tim organizacijama, koje priređuju manifestacije, predavanja i okrugle stolove. Ove godine smo od nekih Nevladinih organizacija dobili  finansijska sredstva za naše aktivnosti. Sredstva su utrošena na uređenje dvorišta, ulazne kapije. Sredstva su skromna po iznosu, ali značajna za ono u šta su utrošena.

Odnos sa Ambasadom Republike Češke je dosta stara. Ove godine smo bili gosti Ambasade u Sarajevu. To je bio drugi susret „Českih beseda“ iz Bosne i Hercegovine. Tom prilikom je svako Udruženje izvelo svoj program. Ovakvi susreti zbližavaju potomke Čeha u Bosni i Hercegovini.

Od Ambasade molimo da nam se omogući povezivanje sa sličnim arganizacijama u Republici Češkoj. Predložili smo mogućnost povezivanja gradova Uherski Brod i Prijedor. Očekujemo da će ova inicijativa uroditi plodim u 2007. godini.

Saradnja sa predstavicima sredstava informisanja je bila veoma korektna. Sa svih naših manifestacija su objavljivani detaljni  izvještaji. O našim aktivnostima su objavljeni napisi u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Češkoj. O nama su pisali u časopisima koji se distribuiraju u mnogo zemalja svijeta. Na radio stanicama u Češkoj su emitovane emisije o životu i radu potomaka Čeha u Prijedoru.

Unaprijeđenju kvaliteta informisanja o nama su doprinijeli i naš Bilten POVIDANI i naša WEB stranicama. Ovaj posao obavljamo gotovo od samog početka rada našeg Udruženja.

Na kraju navodimo neke od važnijih manifestacija u  2006.godini

-tradicionalni maskenbal, Mačino Brdo                25.02.2006.

-proslava Dana žena,                                               10.03.2006.

-Dan Česke besede Prijedor                                   22.04.2006.

-susret Českih beseda u Novoj Vesi                     29.04.2006.

-Susret sa pjesmom, Sl.Brod                                 06.05.2006.

-Susret Beseda BiH, Dan Pobjede                         08.05.2006.

-Dožinke, Veliki Zdenci-Hrvatska                         22.07.2006.

-Izložba u Muzeju Prijedor                                     01.09.2006.

-Smotra nacionalnih manjina Prijedor,               16.09.2006.

-Festival čeških pjesama, Sl.Brod                       30.09.2006.

-Susedska zabava, Končanica                             29.10.2006.

-Izložba, Ex libris, naš Dom                                   01.11.2006.

-Izložba u Muzeju Kozara                                       03.12.2006.

-TV turizam plus-nacionalna jela Mrakovica     21.12.2006.

Pored navedenih programa, bilo je i drugih aktivnosti, koje se odnose na susrete sa predstavnicima drugih nacionalnih manjina. U toku godine su nas posjetile delegacije iz Hrvatske, Slovenije, Česke i Srbije. Razgovarali smo o radu i problemima češke manjine.

Na kraju treba spomenuti da je pjevačka grupa počela nastupati i da uvježbavaju nove pjesme i pripremaju se za nove nastupe.

Predsjednik Udruženja,

Ing. Zvonko Mann

PLAN RADA U TOKU 2007. godine

- Maskenbal, Mačino Brdo,                                                                        februar

-8. mart, Dan žena                                                                                        mart

-Dan Česke besede, Prijedor                                                                       april

-književno veče, Ana Sojak                                                                         maj

-veče klasične gitare, Igor Motl                                                                  juni

-susret sa pjesmom, Slavoski Brod                                                           maj

-predaavanje na temu, Česka danas

-susret sa česima iz Česke                                                                         avgust

-vlastita izložba, Vrijedne ruke Čeha                                                   septembar

-Veče Nacionalnih manjina Prijedor                                                     septembar

-Dan Republike Česke                                                                                oktobar

-priprema i štampanje našeg Biltena -4 broja            mart, juni, septembar, decembar

-WEB stranica                                                                                          permanentno

-javno informisanje o Udruženju                                                         permanentno

-izvožbe uz pomoć Ambasade Češke

-prikupljanje stare građe o istoriji Čeha u Prijedori                         permanentno

-opremanje  čajne kuhinje u Domu                                                        februar

-izgradnja ljetnje pozornice u dvorištu Doma                                     april-juni


 

SJEĆANJE NA ŽRTVE HOLOKAUSTA U ČEŠKOJ

Dokumentarna izložba pod naslovom „Pronađena lica“, koja je posvećena uspomeni i sjećanju na žrtve holokausta u Češkoj, u prijedorskom  Muzeju Kozare otvorila Irena Gezova, konzul češke ambasade u BiH.

Ona je rekla da je izložba dokumentarno svjedočanstvo o jevrejskoj zajednici i običnim porodičnim ljudima prije kolektivne deportacije i njihovog stradanja u nacističkim logorima.

„Zadatak  ove izložbe je sa opomene i podsjeti na tragičnu sudbinu čeških  Jevreja i jevrejske zajednice uopšte. O tome na posredan način govore brojni portreti, porodične i školske fotografije, spomenari, dnevnici, pjesme i pisma, te dokumenti i lične stvari koji su prezentovani ovom izložbom“, kazala je Gecova dodajući da je to samo jedan mali izbor iz obimne dokumentarne građe koja je godinama prikupljana na inicijativu Muzeja Jevreja u Pragu.

Novootvorena izložba u prijedorskom muzeju produkt je tradicionalno dobre saradnje  s Ambasadom Republike Češke i prijedorsog Udruženja „Česka beseda“.

Ova izložba, koja je realizovana na 42 velika panoa koji slikom i riječju govori o vremenu koje je prethodilo velikoj tragediji, bila je otvorena od 6-20. decembra 2006. godine

Dinka Kovačević

DRUŽENJE SA MAKEDONCIMA U BANJA LUCI

U Domu nacionalnih manjina u Banja Luci su 14. decembra 2006. godine članovi Udruženja Makedonaca u Banja Luci upriličili  svetkovinu u povodu Novogodišnjih i Božićnih praznika.

U srdačnoj atmosferi, uz muziku i bogatu trpezu makedonskih specijaliteta, osjećali smo se veoma ugodno. Ovo je bilo prvi put da smo bili zvanično pozvani na jednu svečanost u Dom Nacionalnih manjina u Banja Luci. Do sada smo u više navrata bili gosti pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i Hrvatskoj, ali nikada u Domu nacionalnih manjina u Banja Luci. Nadamo se da to neće biti i poslednji put. Bilo je ugodno biti gost  na večeri na kojoj je služen poznati specijalitet „Tavče“, mastika i  poznato makedonsko  vino.

Makedonskoj muzici smo se i mi pridružili, jer smo sa sobom poveli i „našeg“ muzičara. Sa mnogim članovima Udruženja Makedonaca u Banja Luci znamo se od ranije, tako da nije bilo teško upriličiti veselo raspoloženje i prijateljstvo koje ne traje samo jednu veče – nego mnogo duže.

Još jednom se zahvaljujemo na srdačnom prijemu i ugodnom druženju.

HVALA!

TV SERIJA „TURIZAM PLUS“ NA MRAKOVICI

Na Kozari, na Mrakovici u Hotelu Monument je 21. decembra 2006. godine upriličena turistička manifestacija TV studija RTRS i FTV i Turističke organizacije BiH „Turizam plus“. Bila je to izložba gastronomskih specijaliteta ovog kraja. Pored učešća  eminentnih restorana, svoje umijeće su pokazali i pripadnici nacionalnih manjina Čeha, Ukrajinaca i Slovenaca iz Prijedora i Makedonaca iz Banja Luke.

Svi su se predstavili svojim specijalitetima. Zbog svog specifičnog ukusa i rijetkosti, konzumiranje ovih jela i pića, je pobudilo veliko interesovanje posjetilaca ove turističke manifestacije.

Organizatori ove manifestacije su posvetili posebnu pažnju češkim specijalitetima pa su posjetili naš Dom u Prijedoru dan ranije i snimili razgovor sa našim članicama o načinu  pripremanju hrane i snimili su  i pjesme u izvođenju naših članova.

Organizatori su zvanično pohvalili nastup prijedorskih Čeha i zahvalili nam se  na trudu i najavili nove pozive.

 

ZVANIČNO PUŠTENA NA UPOTREBU ČAJNA KUHINJA U NAŠEM DOMU

Poslije završetka  radova  na postavljanju  ograde i kapije na ulazu u Dom i uređenju kruga, 29. januara 2007. godine svečano je puštena na upotrebu Čajna kuhinja u Domu. To je još jedan dokaz da završetkom rekonstrukcije  Doma Česke besede nismo završili radove na poboljšanju  funkcije ovog objekta.

Čajnu kuhinju čine pult, vitrine, bojler, pećnica  i vodokotlić. Ukupna vrijednost radova i materijala prelazi 2.000 KM.

U prisustvu velikog broja naših članova, ali i gostiju iz javnog i kulturnog života Prijedora, gosti su došli i iz Banja Luke. Gost je bio predsjednik Udruženja makedonaca gdin Dimitrije Trifunovski.

Sa velikim zadovoljstvom ističemo da je kum ove manifestacije bio gdin dipl. ing. Stanislav Man, koji već dugi niz godina veoma aktivno pomaže naše Udruženje. Projektovao je sa saradnicima rekonstrukciju Doma, donirao je klima uređaj u Biblioteci.

Kume, veliko Ti  HVALA na svemu do sada urađenom i poklonjenom.

Napominjemo  da je koncem prošle godine izvršeno opremanje Doma novim TV aparatom, ali i uređajima za reprodukciju slike i tona sa CD-ova.

„MAŠKARE“ U MAČINOM BRDU

U jednom od prošlih brojeva našeg Biltena objavili smo članak „Kako je nastalo Mačino Brdo“ gospođe Margarete Ciparove iz Mačinog Brda. Gospođa Margareta nam je poslala još tri teksta, kaja ćemo objaviti u slijedećim brojevima. U ovom broju Biltena objavljujemo u cijelosti članak o proslavi „Maškara“ 17. februara 2007. godine u Mačinom Brdu.

....MAŠKARE, ĆA MOGU MAŠKARE....

....kaže jedna pjesma.

Bez obzira na tmurno  i kišovito vrijeme naši dragi sunarodnici iz Beseda Prijedor i Nova Ves su došli kod nas, u Mačino Brdo, da zajedno obnovimo jedan tradicionalni običaj.

„Udruženi, skrivajući svakodnevne „face“ maskama krenuli smo u skromnoj povorci karnevala kroz selo. Svirkom, pjesmom, vikom i zvonjavom tjerali smo „zle  duhove“ i da okajemo sve naše prošlogodišnje „grijehe“. Povorku je predvodio Struček Alojz svirajući na harmonici stare češke pjesme.

Duž sela domaćini su dočekivali maškare sa raznim ponudama i onda bi se sami pridruživali povorci.

Vrativši se u salu Doma kulture požurili smo do tople peći i uz čaj i kavu nastavili  su se prijateljski razgovori i dogovori za slijedeće susrete. Dobro se razumijemo jer imamo iste ciljeve, a bome i probleme. Zaključili smo da u  manaifestacijama učestvuje većina starijih  članova, zato apelujemo na naše mlade da nam se pridruže jer će jednog dana osjetiti  potrebu da znaju nešto o svojim korijenima, jer ako čovjek ne cijeni ili ne zna o svom porijeklu je izgubljen čovjek.

Svoj identitet ne treba  isticati i veličati na štetu drugih ali ne treba sam sebe ponižavati.

Poslije skromne večere počeo je ples s maskama za  djecu. Na podijumu za ples su izašle: princeze, klovnovi, meksikanci, Betmeni  i mnogi drugi likovi. Žiri nije mogao da odluči koja je najatraktivnija maska pa su nagrađeni svi.

Ples pod maskama se nastavlja uz  muzičare iz porodice Boček, a novi žiri se priprema da odabere tri maske za nagradu za odrasle. I da skratim priču neopozivo najljepša, najatraktivnija je bila CIGANKA. Bila je to članica Česke besede iz Nove Vesi iz porodice Kratofil.

Ciganka je bila glavna atrakcija svojim efektnim aktivnostima i davala poseban štimung.

Poslije obavljenog rulet-plesa završen je zvaničan dio zabave.

Ples se nastavio do kasno u noć.

Rastajući se sa našim sunarodnicima zaželili smo jedni drugima:

DO NOVOG SUSRETA, DOVIĐENJA !

P.S. Mi smo Česi miroljubiv, dobronamjeran narod. Ko god poštuje nas mi uzvraćamo dvostruko. Zato se nadam da nam neće niko zamjeriti što se trudimo da sačuvamo barem mrvicu od bogate kulture u kojoj su uživali naši pradjedovi.

Margareta Ciparova.

PROSLAVA 8. MARTA

Već tradicionalno, od samog obnavljanja rada „Česke besede“ u Prijedoru, jedna od nekoliko manifestacija ne gubi dah. Naprotiv, svake godine je sve ljepša i bogatija. Riječ je o obilježavanju 8. marta, Dana žena.

Ove godine smo slavili 9. marta u našem Domu. Sala u Domu je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Prisutne su bile mnogobrojne članice, koje su sve ovo svojski pripremile.

Pripremljen je veliki izbor hrane i kolača, a muškarci su imali zadatak da obezbjede kvalitetnu živu muziku, sokove i alkoholno piće, i naravno poklone. Sve prisutne su pored cvijeta dobile poklon i iznenađenje za sreću.

Glavnu riječ su vodile članice. Zaslužile su to jer su uložile mnogo truda, ne samo ove večeri.

Drugi dio prisutnih – muškarci - služili su te večeri samo kao partneri za ples ili da posluže pićem.

Bila je to veoma lijepa noć, noć o kojoj će se još pričati, naročito onima koji nisu mogli prisustvovati.

Sredstva za ovu proslavu  su obezbjedile članice  prilozima uz pomoć Udruženja.

 Vrh